Dezvoltare durabila si protectia mediului

Introducere
Dezvoltarea sustenabila inseamna indeplinirea nevoilor generatiei curente fara a pune in pericol capacitatea viitoarelor generatii de a-si indeplinii propile nevoi – in alte cuvinte, o calitate a vietii mai buna pentru toata lumea, acum si pentru generatiile viitoare.

Dezvoltarea durabila ofera o viziune a progresului care integreaza obiective curente si cele de durata lunga, actiunea locala si cea globala si care considera problemele economice, sociale si ecologice ca fiind componente inseparabile si interdependente ale progresului uman.

Dezvoltarea durabila nu va fi pusa in actiune doar prin politica: ea trebuie sa fie adopta de societate ca un principiu care ghideaza decizile fiecarui cetatean de zi cu zi, si deasemenea, decizile economice si politice importante. Asta necesita schimbari profunde in gandire, in structura economica si sociala si mai ales in structura consumului si productiei.

2009 Analiza a strategiei de dezvoltare durabila (EU SDS)
In Iulie 2009, Comisia a adoptat review-ul din 2009 a EU SDS. Review-ul subliniaza ca in ani recenti UE a popularizat dezvoltarea sustenabila intr-o arie larga a politici sale. In particular, UE a preluat conducerea in lupta impotriva schimbarii de clima si promovarea unei economii cu emisii de carbon reduse si care sa protejeze mediul. In acelas timp, tendinte nesustenabile persista in multe zone si eforturile trebuie intensificate. Review-ul analizeaza masuratorile politice ale UE in domenile afectate de EU SDS si reflecta asupra viitorului EU SDS si relatia sa cu strategia Lisabona.

Review-ul este insotit de raportul bianual al Eurostatului privind dezvoltarea durabila.

Consiliul European, in Decembrie 2009, a confirmat ca „Dezvoltarea durabila ramane obiectivul fundamental al UE sub tratatul de la Lisabona”. Conform raportului presedintelui asupra review-ul din 2009 al stragiei UE de dezvoltare durabila, strategia va continua sa furnizeze o viziune de termen lung si constitue politica fundamentala pentru toate celalte politici si strategii ale UE. Un numar nesustenabil de tendinte necesita atentie urgenta. Este nevoie de eforturi aditionale, semnificative, pentru a reduce si a ne adapta la schimbarea climei, pentru a scadea consumul mare de energie in transporturi si pentru a inversa pierderea de biodiversitate si resurse naturale. Schimbarea catre o economie sigura si sustenabila cu emisi de carbon reduse si consum redus va necesita mai multa atentie in viitor. Actiunile prioritare ar trebui specificate mai clar in review-uri viitoare. Guvernanta, implementarea, monitorizarea si mechanismele de urmare trebuie consolidate prin, de exemplu, legaturi mai clare intre viitoare strategie EU din 2020s si strategii de intre-taiere.

Comitetul Economic și Social European de asemenea a adoptat o opinie cu privire la review-ul EU SDS.

Raport de progres
Comisia Europeana a adoptat in Octombrie 2007 primul raport de progres a strategiei de dezvoltare durabila (completat de un document de lucru detaliat). Conform raportului, au fost dezvoltari politice importante in cateva dintre cele 7 prioritati identificate in SDS-ul reviziut din 2006 – incluzand probleme climatice si energetice – dar progresul politic nu a fost transformat in actiune concreta inca.

Eurostat a publicat în 2007 un raport de monitorizare bazat pe un set extins de indicatori de dezvoltare durabilă. Acest raport a fost una dintre datele de intrăre pentru primul raport de activitate privind strategia de dezvoltare durabilă.

Consiliul European din decembrie 2007 a salutat Raportul de Progres al Comisiei și a insistat asupra necesității de a acorda prioritate măsurilor de punere în aplicare: „Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene, Consiliul European salută primul Raport de Progres al Comisiei asupra strategiei UE reinnoite de dezvoltare durabilă (SDS). Este de acord că obiectivele și prioritățile în cadrul celor șapte probleme cheie cuprinse în această strategie rămân pe deplin valabile și că, prin urmare accentul principal ar trebui să fie punerea în aplicare efectivă la toate nivelurile. Strategie reinnoita UE si strategiile nationale pentru dezvoltare durabila de asemenea trebuie legate strans. Structura de guvernanta si uneltele SDS-ului, în special în ceea ce privește monitorizarea progresului și schimbul de practici bune, trebuie utilizate și consolidate în totalitate. Politica climatică și energetică integrată a UE pentru managementul durabil a resurselor naturale, protecția biodiversității și a serviciilor ecosistemice și producția și consumul durabile se numără printre lucrurile care imping UE catre atingerea obiectivelor atât în ​​cadrul SDS și Strategia de la Lisabona. UE trebuie să continue să lucreze pentru a tranzitionare catre un transport mai durabil și moduri de transport ecologice. Comisia este invitată să prezinte o foaie de parcurs, împreună cu următorul său Raport de Progres în iunie 2009 in care SDS stabilește acțiunile rămase care trebuiesc implementate cu cea mai mare prioritate.”

Strategia UE de dezvoltare durabilă (SDS)
Consiliul European din iunie 2006 a adoptat o strategie reînnoita, ambițioasa și cuprinzătoare pentru o Uniune Europeană extinsă. Ea se bazează pe strategia Gothenburg 2001 și este rezultatul unui proces de revizuire extins care a început în 2004.

SDS stabilește o strategie unică, coerentă privind modul în care UE isi va indeplini angajamenntul de lungă durată pentru a răspunde provocărilor dezvoltării durabile. Acesta recunoaște necesitatea de a schimba treptat consumul și de productia actuala nesustenabila și pentru a ne muta spre o abordare integrată a politicilor. Acesta reafirmă nevoia de solidaritate la nivel mondial și recunoaște importanța consolidării muncii noastre cu partenerii din afara UE, inclusiv țările în curs de dezvoltare rapida, care vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltării durabile la nivel global.

Plan
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a UE este de a identifica și de a dezvolta acțiuni care să permită UE să atingă o imbunatatire continua pe termen lung a calității vieții prin crearea de comunități durabile capabile să gestioneze și să utilizeze resursele în mod eficient, capabile utilizeze potențialul de inovare ecologica si socială a economiei și în cele din urmă să asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziune socială.

Strategia stabilește obiectivele generale și acțiuni concrete pentru șapte provocări-cheie prioritare pentru perioada următoare până în 2010, dintre care multe sunt predominant de mediu:

  • schimbările climatice și energia curată
  • transport durabil
  • consumul si producția durabila
  • conservarea și gestionarea resurselor naturale
  • sănătate Publică
  • incluziunea socială, demografia și migrația
  • sărăcia globală și provocările dezvoltării durabile

Pentru a îmbunătăți sinergiile și a reduce compromisul, se propune o abordare mai integrată a elaborării politicilor, bazata pe o mai bună reglementare (analize de impact) și pe principiile directoare pentru dezvoltarea durabilă (adoptate de Consiliul European din iunie 2005). Dimensiunea externă a dezvoltării durabile (de exemplu, utilizarea resurselor la nivel mondial, preocupările de dezvoltare internațională) este luat în considerarea politicilor interne a UE și prin integrarea considerațiilor dezvoltari durabile în politicile externe ale UE.

Strategia durabila a UE vrea să fie o strategie pentru întreaga Uniune Europeană. Prin urmare, propune mecanisme pentru îmbunătățirea coordonării cu alte niveluri ale guvernelor și solicită companiile, ONG-uri și cetățenii să se implice mai mult în lucru pentru dezvoltarea durabilă. Un exemplu în acest sens este lansarea unui proces de evaluări peer review voluntare a strategiilor de dezvoltare durabilă la nivel național, menite să îmbunătățească schimbul de bune practici.

Educația, cercetarea și finanțele publice sunt subliniate ca instrumente importante în facilitarea tranziției spre un model de producție și consum mai durabil. Și pentru că monitorizarea și follow-up-ul sunt cruciale pentru punerea în aplicare eficientă, strategia reînnoită conține un ciclu de guvernare puternica. La fiecare doi ani (început în 2007), Comisia trebuie sa produca un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei. Acest raport formeaza baza pentru discuții în cadrul Consiliului European, care vor oferi îndrumare în următorii pași în implementare.

Primii pași
Deja în 1997 dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv fundamental al UE, atunci când acesta a fost inclus în Tratatul de la Amsterdam, ca obiectiv principal al politicilor UE.

La Summit-ul de la Göteborg din iunie 2001, liderii UE au lansat prima strategie de dezvoltare durabilă a UE pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene. Această strategie din 2001 a fost compusa din două părți principale. Primul propune obiectivele și măsurile de politică pentru a reduce o serie de tendințe-cheie nesustenabile în timp ce partea a doua, probabil mult mai ambițiosa, cere utilizarea unei noi abordari in creerea de politici care asigură ca politicile economice, sociale și de mediu ale UE si care se consolidează reciproc. Instrumentul central dezvoltat special pentru acest scop a fost obligația Comisiei de a prezenta fiecare propunere nouă politică majoră in fata unei evaluări de impact.

Strategia pentru dezvoltare durabila UE a adăugat in plus fata de Strategiei de la Lisabona de reînnoire economică și socială, o a treia dimensiune, cea a mediului. Cele două strategii sunt complementare.

Declarația de la Göteborg a format nucleul politicilor UE spre o dezvoltare durabilă. Dar acestea cuprinde, de asemenea, alte programe și angajamente, cum ar fi angajamentele asumate la Summit-ul Mondial din 2002 privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg și Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului convenite în 2000, precum și angajamentele globale pentru creșterea ajutorului oficial pentru dezvoltare și pentru a ține seama de nevoile țărilor în curs de dezvoltare în comerțul internațional.

Revizia din 2006
În ciuda realizărilor importante în punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare durabilă a UE, tendințe nesustenabile persistă, variind de la schimbările climatice la îmbătrânirea societăților în țările dezvoltate și un decalaj tot mai mare între bogați și săraci în lume. Lumea din jurul UE, de asemenea, s-a schimbat semnificativ din 2001 cu extinderea Uniunii Europene la 25 de state membre, creșterea instabilității din cauza amenințărilor teroriste și a violenței, globalizarea continuua și schimbări în economia mondială.

Această nevoie de o strategie de dezvoltare durabilă vine cu o diviziune mai clară a responsabilităților, cu o integrare mai puternică a dimensiunii internaționale, cu punerea în aplicare mai eficientă și cu monitorizare.

După o amplă consultare publică din august până în octombrie 2004, în februarie 2005, Comisia Europeană a emis un comunicat cu o inventariere initiala și orientări viitoare pentru reexaminare. Ulterior, în iunie 2005, Consiliul European a adoptat un set de principii directoare pentru dezvoltarea durabilă. În decembrie 2005, Comisia a prezentat o propunere de strategie revizuită și platforma pentru acțiuni suplimentare. Propunerea Comisiei a construit pe baza strategiei din 2001 și a susținut ca atentia trebuie mutata in alte parti pentru a ține seama de progresele realizate, pentru a aborda deficiențe și a ține cont de noile provocări. Rezultatul a fost o strategie reînnoită adoptată de către șefii de stat și de guvern la Consiliul European din 15-16 iunie 2006.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*